Đưa thực phẩm từ đất liền ra đảo tiếp sức cho công nhân “3 tại chỗ”

Lên top