Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà trao túi an sinh và cảm ơn người lao động

Lên top