Gần 2.000 đoàn viên, người lao động là đối tượng bị cách ly do COVID-19

Lên top