Trao quà của đồng chí Võ Văn Thưởng tới công nhân lao động khó khăn

Lên top