LĐLĐ huyện Lạc Thủy (Hoà Bình): Bàn giao công trình đường bêtông nông thôn

Lên top