Hòa Bình: Thông qua quy chế phối hợp giữa công đoàn và doanh nghiệp

Lên top