Hòa Bình: Thành lập mới 12 công đoàn cơ sở với 2.000 đoàn viên

Lên top