Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình có tân Chủ tịch

Lên top