Bàn giao nhà công vụ 600 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên ở Hoà Bình

Lên top