Chú trọng khen thưởng những công nhân trực tiếp sản xuất

Lên top