Hơn 77% DN ở Hà Nam có tổ chức Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể

Lên top