Hà Giang: Hỗ trợ gia đình đoàn viên bị tốc mái nhà do mưa lốc

Lên top