Hà Giang: Gần 2.000 NLĐ bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập do COVID-19

Lên top