Hà Giang: Chia sẻ khó khăn với công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Lên top