Nhiều đơn vị ở Gia Lai hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em"

Lên top