LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tăng cường truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội

Lên top