Gia Lai: Giảm hơn 3.000 đoàn viên trong năm 2021

Lên top