Gia Lai: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đến đông đảo đoàn viên công đoàn

Lên top