Đồng Tháp: Tiêm vaccine cho hơn 2.000 công nhân doanh nghiệp "3 tại chỗ"

Lên top