Thuê 7 nhà container làm nơi lưu trú cho công nhân chống dịch COVID-19

Lên top