Công đoàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức ký kết Quy chế phối hợp

Lên top