LĐLĐ tỉnh Điện Biên:

95% nữ công nhân lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Lên top