Công đoàn huyện Ea Kar, Đắk Lắk hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên khó khăn

Lên top