Đà Nẵng có hơn 13.000 đoàn viên, người lao động bị nghỉ việc do COVID-19

Lên top