Đà Nẵng: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên gặp khó khăn

Lên top