Trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc

Lên top