LĐLĐ TP.Cần Thơ trao nhu yếu phẩm đến khu cách ly y tế

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao các nhu yếu phẩm đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Khu A trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.C
LĐLĐ TP.Cần Thơ trao các nhu yếu phẩm đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Khu A trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.C
LĐLĐ TP.Cần Thơ trao các nhu yếu phẩm đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Khu A trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: B.C
Lên top