Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ chúc tết đoàn viên Công đoàn dân tộc Khmer

Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ chúc tết đoàn viên Công đoàn và thượng tọa Lý Hùng nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Ảnh: BT
Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ chúc tết đoàn viên Công đoàn và thượng tọa Lý Hùng nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Ảnh: BT
Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ chúc tết đoàn viên Công đoàn và thượng tọa Lý Hùng nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Ảnh: BT
Lên top