Công đoàn Dầu khí Việt Nam, LĐLĐ Cà Mau tổng kết quy chế phối hợp

Lên top