Công đoàn Công ty TNHH SXGD Grand Gain:

Trao 75 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lên top