Trao 23 giải thưởng cho Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động”

Lên top