Nam phiên dịch có nhiều sáng chế như kỹ sư làm lợi hàng tỉ đồng

Lên top