Huấn luyện công tác PCCC cho hơn 14.000 đoàn viên, CNLĐ

Lên top