Công đoàn Công ty Cổ phần cao su Sông Bé:

Gắn biển công trình thi đua và trao nhà “Mái ấm công đoàn”

Lên top