Bàn giao “Góc bảo hộ Lao động” cho công đoàn Cty New Apparel Far Eatern

Lên top