LĐLĐ tỉnh Bình Phước

Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019

Sông Hương |

Ngày 21.4, tại Trụ sở Công đoàn Khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.