LĐLĐ tỉnh Bình Dương:

Phát động dùng bình và ly thủy tinh uống nước, chống rác thải nhựa

Lên top