Cán bộ công đoàn ngày đêm chuyển lương thực cho NLĐ ở "điểm nóng" dịch bệnh

Lên top