Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Mạnh Hùng tái cử Ủy viên BCH Đảng bộ Bình Định khoá XX

Lên top