LĐLĐ tỉnh Bến Tre

LĐLĐ huyện Thạnh Phú, Bến Tre vận động tiêu thụ vải thiều

Kỳ Quan |

Tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã nhiệt tình mua dùng vải thiều hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Giang trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.