Trao tiền gốc và lãi suất tiết kiệm cho con công nhân lao động khó khăn

Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao tiền gốc và lãi suất tiết kiệm năm 2021 cho cháu Thảo. Ảnh: Dương Thị Lộc
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao tiền gốc và lãi suất tiết kiệm năm 2021 cho cháu Thảo. Ảnh: Dương Thị Lộc
Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao tiền gốc và lãi suất tiết kiệm năm 2021 cho cháu Thảo. Ảnh: Dương Thị Lộc
Lên top