Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Hà Thị Kim Chung.
Trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Hà Thị Kim Chung.
Trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Hà Thị Kim Chung.
Lên top