Tỉnh Bắc Ninh có trên 207.400 đoàn viên công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐBN
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐBN
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐBN
Lên top