Tiếp tục hỗ trợ gần 80.000 công nhân lao động khu vực cách ly y tế

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân đến với công nhân lao động bị ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân đến với công nhân lao động bị ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân đến với công nhân lao động bị ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Lên top