Tăng cường vai trò công đoàn trong thúc đẩy bình đẳng giới

Một buổi tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho CNLĐ của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Một buổi tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho CNLĐ của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Một buổi tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho CNLĐ của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Lên top