Tặng 120 triệu đồng cho các đơn vị trực tiếp phòng chống COVID-19

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà tới Công an thành phố Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà tới Công an thành phố Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà tới Công an thành phố Bắc Ninh.
Lên top