"Ngày hội văn hóa - văn nghệ" huyện Thuận Thành

Tặng quà cho CNLĐ tại ngày hội.
Tặng quà cho CNLĐ tại ngày hội.
Tặng quà cho CNLĐ tại ngày hội.
Lên top