LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh làm việc với Công ty TNHH Dreamtech

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ban CSPL
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ban CSPL
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ban CSPL
Lên top