LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Làm việc với công ty Samsung Display Việt Nam

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao tặng quà cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Anh.
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao tặng quà cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Anh.
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao tặng quà cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Anh.
Lên top