LĐLĐ huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi

Một tiết mục tại Hội thi.
Một tiết mục tại Hội thi.
Một tiết mục tại Hội thi.
Lên top